JUDr. Barbara Červenková

Hledáte spolehlivého
a zkušeného advokáta?

Zabývám se poradenstvím v oblasti ochrany soukromých práv fyzických osob, úpravou věcných a závazkových práv v občanskoprávní oblasti, právy plynoucími z tvůrčí duševní činnosti autorů či právem dědickým.

V oblasti obchodního rána poskytuji právní poradenství od zakládání obchodních korporací všech právních forem až po kompletní správu jejich agendy. Velký důraz kladu na zajištění stoprocentní podpory a poradenství v běžném denním podnikání a reaguji pružně na požadavky svých klientů v jejich obchodněprávních vztazích.

Pravidelně řeším záležitosti v oblasti práva rodinného, pracovního či autorského a v nemalé míře pak problematikou práva neziskových organizací všech právních forem.

JUDr. Barbara Červenková, advokátka

V letech 1992 – 1997 jsem absolvovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Už v průběhu svého studia jsem pracovala v komerčně právní kanceláři INTERLEX, a. s. a poté nastoupila do advokátní kanceláře Grubner Legal. V roce 2000 jsem složila advokátní zkoušky a od té doby poskytuji kvalitní právní služby jako samostatný advokát. Hovořím plynule německy a anglicky.

Mezi mé klienty patří významné developerské společnosti, střední či větší obchodní společnosti, významné neziskové organizace a přední instituce z kulturní a vzdělávací oblasti. Svým klientům poskytuji veškerý právní servis a pravidelně je zastupuji v soudních či rozhodčích řízeních či při jednáních u správních orgánů všech instancí.

Důvěra na prvním místě

Základem každé úspěšné spolupráce je důvěra, která mi dává možnost proniknout do dané problematiky a tím přistoupit k jejímu následnému řešení.

Zastoupení v řízení před soudy či správními orgány

Svým klientům poskytuji veškerý právní servis a pravidelně je zastupuji v soudních či rozhodčích řízeních i při jednáních u správních orgánů všech instancí.

Nehovoříte česky?

Své služby nenabízím pouze česky mluvícím klientům, ale také těm, kteří preferují komunikaci v anglickém nebo německém jazyce.