Občanské právoZabýváme se ochranou soukromého práva, úpravou věcných a závazkových práv. Dále také právem z duševní tvůrčí činnosti.

Buy Now

Learn More

Občanské právo


Obchodní právoZabýváme se majetkoprávním postavením podnikatelů, vztahy vznikající mezi nimi v souvislosti s jejich podnikatelskou činností, korporátní agendou a vymáháním pohledávek.

Buy Now

Learn More

Obchodní právo