Právní služby

Naše kancelář poskytuje právní služby zejména v oblasti obchodního práva, rádi Vám založíme společnost či družstvo nebo provedeme změny u společnosti stávající, spolehlivě a zodpovědně zpracujeme smlouvy ze všech obchodněprávních oblastí, poskytneme právní servis při vymáhání Vaší pohledávky.

V oblasti práva občanského svým klientům nabízíme služby spočívající v úpravě či vypořádání věcných práv, nabývání či prodeje nemovitostí a ochranou jejich soukromých práv, případně i práv plynoucích z nároků na ochranu osobnosti. Nemalé zkušenosti máme v oblasti práva rodinného.

Pravidelně řešíme problémy v oblasti mediálního (zejména problematika regulace reklamy), autorského a pracovního práva.

Dále jsme známí bohatou praxí v oblasti přípravy a realizace developerských projektů a s tím souvisejícího nákupu či prodeje nemovitostí či bytových a nebytových prostor.

Významně se specializujeme na právo neziskových organizací všech právních forem a poskytujeme právní služby institucím činným v kulturní, vzdělávací a sociální oblasti.

Náš tým nabízí svým klientům komfortní právní servis. Samozřejmostí je zastupování právnických či fyzických osob v řízeních před civilními či rozhodčími soudy ve všech instancích, jakož i před správními orgány.