O kanceláři

      
JUDr. Barbara Červenková, advokátka

Absolvovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v letech 1992-1997, v průběhu studia pracovala v komerčně právní kanceláři INTERLEX, a.s. a poté nastoupila do advokátní kanceláře Grubner Legal. V roce 2000 složila advokátní zkoušky a od té doby poskytuje kvalitní právní služby jako samostatný advokát. Hovoří plynně německy a anglicky.
Mezi její klienty patří významné developerské společnosti, střední či větší obchodní společnosti, významné neziskové organizace a přední instituce z kulturní a vzdělávací oblasti. Svým klientům poskytuje veškerý právní servis a pravidelně je zastupuje v soudních či rozhodčích řízeních či při jednáních u správních orgánů všech instancí.